KONTAKT +48 531 837 296

Co to jest osteopatia?

Osteopatia to gałąź medyczna łącząca wiedzę kliniczną oraz diagnostykę i leczenie manualne. Osteopata skupia się na strukturze ciała, stosując bezpieczne, manualne leczenia, która zapewnia profesjonalne podejścia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta – na wszystkich etapach życia, od urodzenia do późnej starości.
Zabiegi osteopatyczne mają na celu likwidację ogólnych dysfunkcji ruchomości w obrębie stawów i powięzi, narządów wewnętrznych, czy nerwów mających wpływ na pojawienie się choroby lub jej podtrzymanie.Celem osteopatii jest promowanie długoterminowego zdrowia.
Medycyna osteopatyczna (osteopatia) od 130 lat istnieje w systemie opieki zdrowotnej jako uznawana metoda terapeutyczna.

Według General Osteopathic Council of Great Britain osteopatia to „uznany i rozpoznawalny system diagnozowania i leczenia, który kładzie nacisk na integralność struktury i funkcji ciała ludzkiego. Wyróżnia się ona przekonaniem, że większość bólu i niesprawności jakiej doświadczamy wywodzi się ze zmian funkcji struktury ciała, jak również uszkodzeń spowodowanych przez chorobę.”

a_t_still
Historia osteopatii
Osteopatia (medycyna osteopatyczna) jest elementem systemu opieki zdrowotnej stworzonym w 1874 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Amerykański lekarz, twórca osteopatii Andrew Taylor Still ogłosił medycynę osteopatyczną jako alternatywę dla ówczesnej medycyny amerykańskiej.
W 1892 roku powstała pierwsza szkoła osteopatii American School of Osteopathy.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA W OSTEOPATII
– Ciało ludzkie stanowi jedność zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym.
– Organizm ludzki posiada własne mechanizmy samoleczenia.
– Zachodzące w ciele procesy są ze sobą powiązane zarówno na płaszczyźnie strukturalnej jak i emocjonalnej.
– Celem jest leczenie człowieka, a nie jego schorzenia.